โครงการ Rhythm of Hope

โดยกลุ่มนักดนตรีฝีมือระดับอาชีพ

สถานที่
สถานพินิจเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างโอกาส ความหวัง และพัฒนาศักยภาพของเด็กตลอดจนช่วยปรับสภาพจิตใจให้ไปสู่ด้านที่ดี มีความสุข
เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมในภายภาคหน้า จัดสอนดนตรีหลากหลายชนิด รวมถึงสอนการเขียน การแต่งเพลง ตามความชอบความถนัดและความสนใจของเด็กเยาวชนในสถานพินิจ

วันเวลาทำกิจกรรม
สัปดาห์ละ 1 วัน ครั้งละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 ปี ทำการประเมินผลทุกๆ 3 เดือน
จัดมินิคอนเสิร์ตให้เด็กและเยาวชนที่เรียนแล้วมีโอกาสโชว์ความสามารถ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อครบ 1 ปี

ขอเชิญร่วมเป็นผู้สนับสนุนโคงการ Rhythm of Hope (รหัส A002)

โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
เลขที่ 455-2-21307-1
ชื่อบัญชี มูลนิธิแฮปปี้เนสยูแคนกิ้ฟ

และแจ้งกลับมายังเว็บไซต์www.happinessyoucangive.org หรือทาง FB page : happiness u can give

“You keep our Hope alive”

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera