โครงการ Music heal ur Heart

โดยกลุ่มเยาวชนคนดนตรี ใช้พลังและความสามารถในทางสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

สถานที่
โรงพยาบาลของรัฐสองแห่ง จ.เชียงราย

วัตถุประสงค์
เพื่อผ่อนคลายและเยียวยาจิตใจผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในโรงพยาบาล

“Healing heart with Music”

ท่านสามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB page “Happiness u can give”
และเว็บไซต์ www.happinessyoucangive.org

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera