โครงการ Compassion campus @ โรงเรียนบ้านปุยคำ

ข้อมูลจากคุณครูใหญ่ รร.บ้านปุยคำ
โรงเรียนอยู่ไกลจากตัวเมือง มีเด็กนักเรียนจำนวน 124 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงประถมศึกษา เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะทางบ้านยากจน พื้นเพประกอบด้วยสี่ชนเผ่า ลักษณะความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่บ้านส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงในเรื่อง ยาเสพติด มากที่สุด

ดิฉัน และคณะจิตอาสา ได้นำ ความรู้ กีฬา ดนตรี ศิลปะ และสุขภาวะที่ดี ไปสู่เด็กน้อยเมื่อหลายปี และสร้างความคุ้นเคย ความไว้ใจ ความรักและเมตตา เด็กรู้สึกสนุก มีความสุข มีพัฒนาการที่ดีขึ้น จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโครงการ Compassion campus เพื่อสร้างภูมิคุมกันเด็กๆจากยาเสพติด ปลูกฝังความรัก ความภูมิใจในตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆใช้ความสามารถในทางที่ถูกได้รับการยอมรับจากสังคม

รายละเอียดกิจกรรม

  • นำคณะช่างตัดผมไปให้บริการแก่เด็กๆ เพื่อสุขภาวะที่ดี
  • เลี้ยงอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อร่อย และขนม
  • เล่นดนตรีเพื่อความสนุกสนาน สร้างความรักในดนตรี กระตุ้นพรสวรรค์ของเด็ก
  • จัดแข่งขันฟุตบอล เพื่อปลูกฝังการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สุขภาพที่ดี และกระตุ้นพรสวรรค์ของเด็ก
  • จัดหาอุปกรณ์การเรียน ดนตรี กีฬา ให้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับพัฒนาการ
  • จัดกิจกรรมบันทึกความดีสำหรับเด็กประถม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม
  • เชิญครูต่างชาติไปสอนศิลปะ เพื่อโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา

ท่านสามารถร่วมเป็นผู้สนับสนุน
โครงการ Compassion campus @ โรงเรียนบ้านปุยคำ ได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ระบุรหัส 003
เลขที่บัญชี 455-2-21307-1
ชื่อบัญชี มูลนิธิแฮปปี้เนสยูแคนกิ้ฟ

“Compassion & Love will keep us alive”

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera