โครงการผลิตเพลงเพื่อปลุกจิตสำนึกเคารพสถาบัน และปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กเยาวชน

บทเพลง เอกมหากษัตรา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 65 พรรษา โดยได้รับมอบบทประพันธ์จากศิลปินแห่งชาติ อ.ประภัสสร เสวิกุล
ทางมูลนิธิได้มอบหมายให้กลุ่มนักดนตรีเยาวชนเชียงราย 609records เป็นผู้ผลิต โดยศิลปินกลุ่มนี้มีจิตอาสาผลิตบทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกๆแขนง ได้รับเชิญไปแสดงและสัมภาษณ์ ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส

บทเพลง นางฟ้าของชาวไทย
สำหรับบทเพลงยิ่งใหญ่ “เอกมหากษัตรา” มูลนิธิเล็งเห็นว่าเป็นการโชว์ศักยภาพความสามารถของเยาวชนเชียงรายปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รักสถาบัน ทั้งนี้คณะผู้ผลิตได้รับเชิญไปแสดงและสัมภาษณ์ ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ในวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา และออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ นับว่าประสพความสำเร็จดียิ่ง ซึ่งในโครงการ “เอกมหากษัตรา” มูลนิธิ จะพยายามหาเงินทุนสนับสนุนเพื่อผลิตซีดีแจกเผยแพร่ไปยังหน่วยงานราชการ โรงเรียน ให้ทั่วถึง

กิจกรรมผลิตและจัดประกวดการแสดงบทเพลงเนื่องในวันสำคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันครู
เพื่อสนับสนุนความสามารถทางด้านดนตรีแก่เด็กเยาวชน
เพื่อปลุกจิตสำนึกความเคารพในสถาบันแก่คนไทย
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กเยาวชน

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera