เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิแฮปปี้เนสยูแคนกิ้ฟ จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเลขที่ 4/2558 โดย นางสาวอุ้ม  วิรัตน์เกษม ผู้อุทิศตนทำกิจกรรมอาสามาต่อเนื่องตลอด 5 ปีด้วยความสุขและเพราะเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีสิ่งวิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิด

Happiness You Can Give foundation “ความรู้ ดนตรี กีฬา ศิลปะ สิ่งแวดล้อมที่ดี” คือ เกราะป้องกัน คือความสุข คือความภาคภูมิใจในตนเองที่จะพาเด็ก และเยาวชนค้นพบสิ่งวิเศษที่ตนเองมีและนำมาใช้ในทางสร้างสรรค์เพื่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

บุคลากร
ประธานกรรมการ            นางสาวอุ้ม วิรัตน์เกษม
เลขานุการ / เหรัญญิก   นางกีรติญาฮอร์ลิเดร์
กรรมการ                         นายก่อสกุล บุญกิตติพร

ที่ปรึกษา
นายสมชาติ  ลีลาไกรศร
นายธนิต  ชวณิช
นส.ชญานิฐ  อ่อนปาน
นส.นฤมล  นิลมานนท์
นส.เสาวลักษณ์  กิตติวรภูมิ
นส.พนิดา  ชูกุล
นส.ชญาน์มญช์  บริวัตรประเสริฐ
นส.สุภากร  พุทธัง
นายทวีวัฒน์  นิ่มนวล
児島 詩織  (นส.ชิโอริ โคจิมะ)

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera